Tích hợp API gạch thẻ tự động cho Shop

Cam kết không nuốt thẻ, không bảo trì, có nhân viện trực hỗ trợ 24/24, rút tiền sau 1 phút. Hổ trợ : Telegram @spcs247

ĐỔI THẺ CÀO
Thẻ Viettel, Zing cần điền đúng cả seri cố tình điền sai khiếu nại sẽ không sử lý. Sản lượng trên 1tr/ngày ib Tại đây để chỉnh giá tốt

LƯU Ý :  Sai mệnh giá -50% của mệnh giá nhỏ hơn  (Quý khách cần xem kỹ mệnh giá)

 THỐNG KÊ SẢN LƯỢNGTẠI ĐÂY

 Không kết nối với API game bài, thẻ mua từ Visa Thẻ Tín Dụng, thẻ lừa đảo, trộm cắp... cố tình đổi sẽ khóa tài khoả

► Thẻ Cần Điền Đúng Serial Để Được Hỗ Trợ Khi Cần

► Thẻ Game SLL Liên Hệ ADMIN Được Giá Tốt

► Muốn Lên VIP Sản Lượng Mỗi Ngày 1M

► Muốn Lên Đối Tác Yêu Cầu API

► Không kết nối với API game bài, thẻ mua từ Visa Thẻ Tín Dụng, thẻ lừa đảo, trộm cắp... cố tình đổi sẽ khóa tài khoản

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 14.4% 14.4% 14.4% 14.4% 14.4% 14.4% 14.4% 14.4% 14.4%
VIP 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6%
Đối tác (2m/1 ngày) 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 11.6% 11.6% 11.6% 11.6% 11.6% 11.6% 11.6% 11.6%
VIP 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8%
Đối tác (2m/1 ngày) 8.6% 8.6% 8.6% 8.6% 8.6% 8.6% 8.6% 8.6%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 19.1% 19.1% 19.1% 19.1% 19.1% 19.1% 19.1% 19.1%
VIP 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3%
Đối tác (2m/1 ngày) 16.1% 16.1% 16.1% 16.1% 16.1% 16.1% 16.1% 16.1%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
VIP 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2%
Đối tác (2m/1 ngày) 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
VIP 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Đối tác (2m/1 ngày) 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
VIP 12% 12% 12% 12% 12%
Đối tác (2m/1 ngày) 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 17.5% 17.5% 17.5% 31%
VIP 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 17% 17% 17% 31%
Đối tác (2m/1 ngày) 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 14.5% 14.5% 14.5% 31%
Nhóm 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ
Thành viên 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 17.5%
VIP 12% 12% 12% 12% 12% 12% 17%
Đối tác (2m/1 ngày) 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 14.5%
Mua Mã Thẻ Rẻ Hơn 10%
- Mua thẻ thông báo Chờ xử lý tức là giao dịch thất bại hệ thống sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản Quý khách sau hoặc ib Chat để nhanh hơn
- Kết nối API mua thẻ cào : BẤM ĐÂY